چيستان

 ان چيست كه خيلي خطر ناك است   ولي اگر وارونه شود  رام مي شود

/ 5 نظر / 22 بازدید

مار

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

مار

ماندانا

مار

اندیا

مار . [چشمک]

اندیا

مار . [چشمک]